Какво е вирусен маркетинг? Някои примери и защо са работили (или не)

С популярността на социалните медии бих се надявал, че повечето бизнеси анализират всяка кампания, която изпълняват, с надеждата тя да бъде споделена от уста на уста, за да увеличи нейния обхват и потентност. Какво е вирусен маркетинг? Вирусният маркетинг се отнася до техника, при която стратезите на съдържанието целенасочено проектират съдържание, което е едновременно лесно транспортируемо и силно ангажиращо, така че да бъде споделено бързо от много хора. Автомобилът е ключовият компонент -