CodePen: Изграден, тестван, споделян и откриващ HTML, CSS и JavaScript

Едно предизвикателство със системата за управление на съдържанието е тестването и производството на скриптови инструменти. Въпреки че това не е изискване за повечето издатели, като технологична публикация обичам да споделям работещи скриптове от време на време, за да помогна на други хора. Споделих как да използвам JavaScript за проверка на силата на паролата, как да проверявам синтаксиса на имейл адреса с регулярни изрази (Regex) и наскоро добавих този калкулатор, за да предскажа въздействието на продажбите на онлайн отзивите. Надявам се