Калейдоскоп: Различно приложение за Apple за папки, код и изображения

Един от нашите клиенти се нуждаеше от ново оформление на началната си страница, което изискваше доста развитие на страниците на темата. Въпреки че се справяхме отлично с коментирането на кода, не бяхме събрали пълен документ за всички нови и актуализирани файлове, които бяхме разработили, и не проверявахме всяка промяна в хранилище (някои клиенти не искат това). Всъщност не е забавно да се връщаш и да правиш одит