Xtensio: Създаване, управление и представяне на вашето творческо обезпечение

Xtensio е марков център за стратегии и комуникации, където организациите прилагат и организират маркетингови усилия във вътрешния екип, клиенти и партньори. Изградете и споделете всяко необходимо обезпечение с редактора. Вашите резултати се адаптират с развитието на вашия проект. Независимо дали координирате стартирането на основна кампания, рационализирате вътрешната си комуникация или създавате отчети и казуси, Xtensio е мястото, където работи вашият екип. Създайте марково маркетингово обезпечение без дизайнер С Xtensio вашият екип може да изгради всичко