Социални отметки: Скриване и търсене

АКТУАЛИЗАЦИЯ: - С новия дизайн на сайта и липсата на използване на връзките, реших да ги сваля. Засега няма оплаквания! Тази модификация все още работи, ако искате да я използвате. Бях приклад на някаква шега, която се случваше в Nektros. Записът беше за това защо трябва да се отървете от всички тези връзки за социални отметки с едно щракване на вашия сайт. Имах няколко други хора