Хардуер, софтуер ... Уеб софтуер?

В еволюцията на компютърната индустрия имахме хардуер - оборудването, необходимо за стартиране на приложенията. Имахме софтуер, решенията, които използваха тези ресурси, за да свършим работата, която можехме да закупим и инсталираме от различни носители. В днешно време можете да изтеглите софтуера без медия. Два десетилетия хардуер и софтуер Хардуерът има надстройки и замени. Честно казано загубих всички компютри, които притежавах до момента. Аз