Какво е Mashup?

Интеграцията и автоматизацията са два фактора, които непрекъснато преподавам на клиентите ... маркетолозите трябва да прекарват времето си в изработване на посланието им, работа върху тяхното творчество и насочване към потребителя с посланието, което потребителят иска да чуе. Те не трябва да прекарват цялото си време в преместване на данни от едно място на друго. Вярвам, че Mashups са продължение на тази интеграция и автоматизация в мрежата. Какво е Mashup? A