AppSheet: Създайте и внедрете мобилно приложение за одобрение на съдържание с Google Sheets

Въпреки че все още се развивам от време на време, липсва ми както талант, нито време да стана разработчик на пълен работен ден. Оценявам знанията, които имам - това ми помага да преодолея разликата между ресурсите за развитие и бизнеса, които всеки ден имат проблеми. Но ... не гледам да продължавам да се уча. Има няколко причини, поради които развитието на моя опит в програмирането не е чудесна стратегия: На този етап от кариерата ми - моята