С какви показатели да се измерва ефективността на маркетинга на съдържание

Тъй като изграждането на авторитет за съдържание изисква време и инерция, компаниите често се разочароват от измерването на ефективността на стратегията и привеждането на тези показатели в съответствие с генерираните приходи. Склонни сме да обсъждаме метрики от гледна точка на водещи показатели и реални метрики на преобразуване. Двете са свързани, но изисква известна работа, за да се разпознае въздействието на - например - харесвания върху реализациите. Може би харесванията във Facebook са по-скоро за вашия весел хумор на страницата ви във Facebook