Pressfarm: Намерете журналисти, които да пишат за вашето стартиране

Понякога имаме стартиращи предприятия преди приходи, преди инвестиции, които ни искат маркетингова помощ и наистина не можем да направим нищо, тъй като те нямат бюджет. Често им предоставяме някои съвети, които се състоят от стимулиране на маркетинга от уста на уста (известен още като препоръки) или да вземат малкото пари, с които разполагат, и да получат страхотна фирма за връзки с обществеността. Тъй като съдържанието и входящият маркетинг изискват изследвания, планиране, тестване и инерция - това отнема твърде много време и изисква на много