Производителност: „Бързият, евтин, добър“ Rubrik

Докато има ръководители на проекти, съществува бърз и мръсен трик за описване на всеки проект. Нарича се правилото „Бързо-евтино-добро“ и ще ви отнеме около пет секунди, за да разберете. Ето правилото: Бързо, евтино или добро: Изберете две. Целта на това правило е да ни напомни, че всички сложни начинания изискват компромиси. Винаги, когато имаме печалба в една област, несъмнено ще има загуба някъде другаде. Така