Инфографика: Кратка история на рекламата в социалните медии

Докато много пуристи в социалните медии рекламират силата и обхвата на органичния маркетинг в социалните медии, все още е мрежа, която е трудно да бъде открита без промоция. Рекламата в социалните медии е пазар, който не е съществувал само преди десетилетие, но е генерирал 11 милиарда долара приходи през 2017 г. Това е нараснало от само 6.1 милиарда долара през 2013 г. Социалните реклами предлагат възможност за повишаване на осведомеността, насочени към географски, демографски и поведенчески данни. Също така,