nBA Insight: Действаща социална бизнес интелигентност

newBrandAnalytics предоставя решения за социална интелигентност за ресторантьорството, хотелиерството, правителството и индустрията на дребно. Те дешифрират и анализират купчини отзиви в социалните медии и ги превръщат в оперативни прозрения на местно, регионално и марково ниво за своите клиенти. Ето преглед на начина, по който nBA се използва в ресторантьорската индустрия: nBA Insight събира и обработва огромно количество неструктурирани коментари в социалните медии за вашия бизнес на местно, регионално и търговско ниво, за да можете