4 елемента за стимулиране на генерирането на потенциални клиенти с автоматизация на маркетинга

Изследвания от проучването за автоматизация на маркетинга на Venturebeat показват, че освен диференцирането на характеристиките на всяка платформа, най-голямото предизвикателство на маркетинговата автоматизация за бизнеса е разбирането как тя се вписва в тяхната организация. Може би това е проблемът ... компаниите се опитват да се погодят с автоматизацията на маркетинга, вместо да намерят платформа, която вече съответства на техните вътрешни процеси, силни страни и ресурси. Уморен съм от най-добрите списъци за автоматизация на маркетинга или дори от подходите на квадрантите. Когато правим избор на доставчик