Какво представлява платформата за търсене (DSP)?

Въпреки че има доста рекламни мрежи, където рекламодателите могат да купуват кампании и да управляват техните кампании, платформите от страна на търсенето (DSP) - понякога наричани платформи от страна на покупката - са много по-сложни и предоставят много по-широк набор от инструменти за насочване, поставяйте оферти в реално време, проследявайте, пренасочвайте и допълнително оптимизирайте рекламните им разположения. Платформите от страна на търсенето позволяват на рекламодателите да достигнат милиарди импресии в рекламния инвентар, които не могат да бъдат реализирани на платформи като търсене или социална мрежа.