Carts Guru: Маркетинг автоматизация за електронна търговия

За съжаление платформите за електронна търговия не правят маркетинга приоритет. Ако имате онлайн магазин, абсолютно няма да постигнете пълния си потенциал за приходи, освен ако не успеете да придобиете нови клиенти и да увеличите максимално потенциала за приходи на настоящите клиенти. За щастие има страхотна поредица от платформи за автоматизация на маркетинга, които предоставят всички инструменти, необходими за автоматично насочване на клиентите там, където е най-вероятно да отворят, щракнат и направят покупка. Един такъв