Инфографика: Появяват се нови стратегии за стимулиране на растежа на дребно с Google Ads

В четвъртото си годишно проучване за представянето на търговията на дребно в Google Ads, Sidecar препоръчва търговците на електронна търговия да преосмислят своите стратегии и да намерят свободното пространство. Компанията публикува изследването в своя доклад за бенчмарковете за 2020 г.: Google Ads в търговията на дребно, цялостно проучване за ефективността на сектора на търговията на дребно в Google Ads. Констатациите на Sidecar показват ключови уроци, които търговците трябва да вземат предвид през 2020 г., особено на фона на течната среда, създадена от огнището на COVID-19. 2019 г. беше по-конкурентна от всякога,