Social Swipe: Гениален потребителски опит за благотворителни дарения

Много пъти в маркетинга е чудесна практика да преминете през процеса на преобразуване, да идентифицирате всяка една стъпка и поведение и да разберете какви решения могат да бъдат приложени за нейното преодоляване. За благотворителните организации това е прекъсването на връзката между услугата, която върши работата, и времето и местоположението на дарението. Това решение от Misereor, Social Slide, е гениално решение за решаване на два различни проблема: Хората просто вече не носят пари в брой. Кутия за дарения