Контролен списък: Как да създадете съдържание, което включва

Тъй като маркетолозите се фокусират върху съдържание, което ангажира публиката, често се оказваме, че идеираме и проектираме кампании с малки групи хора, подобни на нас самите. Докато маркетолозите се стремят към персонализация и ангажираност, твърде често се пренебрегва разнообразието в нашите съобщения. И като пренебрегваме култури, пол, сексуални предпочитания и увреждания ... нашите послания, предназначени да се ангажират, всъщност могат да маргинализират хората, които не са като нас. Включването трябва да бъде приоритет във всяко маркетингово съобщение. За съжаление