Нарушението и защитата на генерирането на търсене

С подготвените игри на March Madness Sweet Sixteen, Integrate смятат, че това ще бъде идеалният момент да се използва колегиалният спортен ентусиазъм на техните целеви персони. Новата Интегрирана инфографика е навременна, забавна инфографика, използваща тънко забулени, но надяваме се информационни метафори за баскетбол, за да илюстрира ползите от автоматизирането на усилията за генериране на търсене от трети страни. Ключовите моменти на инфографиката включват: Bad Offense - Ръчни задачи и бавни времена за реакция Great Offense - Автоматизиране за постигане на повече възможности Лоша защита