Woopra: Анализ на клиенти в реално време

Woopra е платформа за анализ, която се фокусира върху вашите перспективи и клиенти, а не върху прегледи на страници. Това е изключително персонализирана платформа за анализ, която се фокусира върху взаимодействието на клиентите с вашия сайт - не просто върху пътищата, по които те поемат. Предоставената информация може да ви позволи да използвате данни в реално време, за да стимулирате действия в реално време. Някои от уникалните функции на платформата на Woopra: Профили на клиенти - Идентифицирайте клиентите си по имейл и добавете имената им в техните профили. Интегрирайте клиентските данни директно в