Двоичен фонтан: Платформа за управление на клиентския опит и репутация

Ако сте направили някакво проучване на идентичността на марката и клиентския опит, вероятно сте забелязали отделните връзки на клиентите и оценките за ангажираността на потребителите и местните SEO усилия за компаниите. Днес значително мнозинство от потребителите разчитат силно на настроенията на клиентите (т.е. онлайн рейтингите на клиентите и сайтовете за прегледи), за да вземат образовано решение дали да се ангажират с компания. Всъщност много потребители са склонни да препращат към сайтове като Google, Facebook и Yelp, за да видят типа