Google Primer: Научете нови умения за бизнес и дигитален маркетинг

Собствениците на фирми и търговците често са смазани, когато става въпрос за дигитален маркетинг. Има начин на мислене, който тласкам хората да възприемат, когато мислят за продажбите и маркетинга онлайн: Винаги ще се променя - всяка платформа в момента преминава през интензивна трансформация - изкуствен интелект, машинно обучение, обработка на естествен език, виртуална реалност, смесена реалност, големи данни, блокчейн, ботове, Интернет на нещата ... да. Макар това да звучи ужасяващо, имайте предвид, че това е всичко