Призив за действие: Какво е CTA? Увеличете CTR!

Изглежда доста очевидно, когато задавате въпроса „Какво е призив за действие“ или CTA, но често това е пропусната възможност или злоупотребена възможност, за да привлечете читателите, слушателите и последователите по-дълбоко в ангажирането с вашата марка. Какво е призив за действие? Призивът за действие обикновено е като област на екрана, която кара читателя да кликне, за да се ангажира с марката. Понякога това е изображение, понякога просто бутон,