Пет начина за вливане на култура във вашата маркетингова стратегия

Повечето компании гледат на своята култура в по-голям мащаб, като покриват цялата организация. Важно е обаче да приложите определената култура на вашата организация към всички вътрешни операции, включително вашия маркетинг екип. Той не само привежда вашите стратегии в съответствие с общите цели на вашата компания, но и определя стандарт за други отдели да следват примера. Ето няколко начина, по които вашата маркетингова стратегия може да отразява цялостната култура на вашата организация: 1. Определете културен лидер.