Проучване: Как се сравнява производителността на вашето съдържание?

Rundown стартира текущо проучване на пазара за методологии за производство на съдържание. Макар че има много публично достъпни изследвания по отношение на маркетинга на съдържание като цяло, има много малко конкретна информация, която специалистите по съдържание да използват, за да изравнят действителната си производствена методология, процеси, ресурси за персонал, роли и отговорности и технологии. Rundown ще издава критични актуализации на тези важни данни през цялата година. Rundown създаде кратко проучване за специалисти по съдържание в