Влиянието на марката върху решението за покупка на потребителя

Писахме и говорим много за приписването и решението за покупка, тъй като то се отнася до производството на съдържание. Разпознаването на марката играе съществена роля; може би повече, отколкото си мислите! Докато продължавате да изграждате информираност за вашата марка в мрежата, имайте предвид, че - макар че съдържанието може да не доведе веднага до конверсия - това може да доведе до разпознаване на марката. Тъй като присъствието ви се увеличава и вашата марка се превръща в надежден ресурс,