Conferize: Никога не пропускайте конференция

Изглежда, че на всеки няколко седмици изпъшкам, докато пропускам поредната конференция, на която куп мои приятели или говорят, или присъстват. Не е като да не се опитвам да продължавам ... Конферирайте надеждите да промените това със слогана Никога не пропускайте друга конференция. Те са публикували манифест на своя сайт, 10 области, в които можем да подобрим конференцията: Търсенето на конференции онлайн е недостатъчно. Само още повече, ако се опитате да филтрирате

Управлението на задачите е лесно с HiTask

През последните няколко седмици се мъчих да не изоставам. Имам поне една дузина проекти, поне 5 партньорски компании, щатен служител и 2 ресурси на непълно работно време. Опитвам се да продължа да продавам, както и да изпълнявам проектите, които съм продал. Намираме се в онзи неудобен момент, в който имаме достатъчно бизнес за още един щатен служител ... но все още нямаме този ресурс (той започва след две седмици!). За да се организирам, аз