Specle: Интегрирана рекламна система за цифрово издателство

Нишевите публикации все още продължават да насочват силно насочено съдържание към отделни групи. Докато системите за плащане на кликване, партньорски и банерни рекламни системи продължават да доминират на пазара поради техния прост процес на поръчка и ниска цена на клиент, те също обикновено получават нисък процент на кликване и конверсия. Тъй като са евтини, те все още могат да извлекат невероятни ползи и да имат солидна възвръщаемост на инвестициите за търговците. Помислете за собственото си поведение при сърфиране и изследване. Както гледам на моето