Седем стъпки към перфектната история

Голяма част от маркетинга и продажбите резонират сред вашата аудитория на емоционално ниво. Разказването на истории е в основата на описването на вашия продукт или услуга. Бъркането с функции и предимства е добре и добре, но освен ако някой не може да разпознае, че решавате проблем като техния, възможността той да ви се довери достатъчно, за да конвертирате е отдавна. Разказването на истории е форма на изкуство - дори когато просто споделя анекдот