Serchen: Вашият сайт за оценки на приложения в облак и отзиви

Пазарът Serchen обслужва над 10,000 XNUMX продавачи и милиони купувачи годишно. Целта им е да създадат страхотна база данни с рейтинги и отзиви, която да свърже купувачите и продавачите с най-добрите облачни услуги и софтуер в категориите IaaS, PaaS и SaaS. IaaS - Инфраструктурата като услуга е модел за предоставяне, при който организация възлага на външни изпълнители оборудването, използвано за поддържане на операции, включително съхранение, хардуер, сървъри и мрежови компоненти. Доставчикът на услуги