Дали одобренията на знаменитости са жизнеспособна възможност за маркетинг?

Подкрепата за знаменитости винаги се е възприемала като жизнеспособна опция за компаниите да популяризират своите продукти. Много компании вярват, че техните продукти, свързани с популярна знаменитост, ще помогнат за стимулиране на продажбите. Потребителите изглеждат несигурни в влиянието си, като 51% заявяват, че одобрението на знаменитостите няма почти никаква разлика в техните решения за покупка. Докато възвръщаемостта на инвестициите при много маркетингови техники е измерима - възвръщаемостта на инвестициите на одобренията на знаменитости може да бъде по-трудна за количествено определяне. Има много