Cloudwords: Глобалният маркетинг за генериране на търсене и стимулиране на растежа

За да могат компаниите да генерират търсене и да растат в световен мащаб, те трябва да говорят 12 езика, за да общуват с 80% от целевата си аудитория. Тъй като повече от 50% от приходите за американските компании идват от глобални клиенти, индустрията за #localization and #translation $ 39 милиарда е неразделна част от стимулирането на ангажираността на клиентите на световните пазари. Въпреки това компаниите, които трябва бързо да преведат своите маркетингови материали и да се разширят в международен план, са изправени пред голямо предизвикателство: тяхното