Направете маркетинга на съдържанието си, като идентифицирате тези 6 пропуски

Имах удоволствието да направя уебинар вчера като част от Виртуалната среща на високо ниво за незабавно електронно обучение. Все още можете да се регистрирате безплатно, да гледате записите и да изтегляте електронните книги и презентации. Конкретната ми тема е за стратегия, по която работим с нашите клиенти през последните няколко години - идентифициране на пропуски в тяхната стратегия за съдържание, които им помагат да изградят авторитет и да стимулират реализации. Въпреки че качеството на съдържанието е от първостепенно значение за нашето