Imagen: Съхранявайте, управлявайте и организирайте видео и мултимедийно съдържание в този Agile DAM

Платформите DIgital Asset Management (DAM) съществуват повече от десетилетие, позволявайки на големите корпорации да съхраняват, управляват, организират и разпространяват своите одобрени от марката мултимедийни файлове. Ето страхотно обяснително видео за това как Imagen помага на марките по-добре да поглъщат и управляват своите активи: Imagen предлага два продукта DAM: Imagen Go Една пъргава платформа за управление на цифрови активи, която съхранява и организира цялото ви видео и мултимедийно съдържание. Достъпен дистанционно от всяко свързано устройство, до което можете