Как да увеличите максимално ангажираността на аудиторията и да придобиете обратна връзка

Създаването на шум около бизнес и привличането на целевата аудитория към вашите продукти или услуги е първата стъпка към изграждането на лоялна общност. В краткосрочен план това може да доведе до увеличен трафик и продажби. В дългосрочен план това може да създаде легион от посланици на марките, които функционират много като екип от партизански търговци. Тъй като спечелването на сърцата на вашата демографска група силно зависи от ангажираността на аудиторията, важно е да се използва