15 въпроса, които трябва да зададете относно техния API, преди да изберете платформа

Един добър приятел и наставник ми зададе въпрос и бих искал да използвам отговорите си за тази публикация. Въпросите му бяха малко по-фокусирани върху една индустрия (имейл), така че обобщих отговорите си към всички API. Той попита какви въпроси трябва да зададе компанията на продавача относно техния API, преди да направи избор. Защо се нуждаете от API? Интерфейс за приложно програмиране (API) е интерфейсът, който компютърна система, библиотека,