Издателите оставят Adtech да убие техните предимства

Мрежата е най-динамичната и изобретателна среда, съществувала някога. Така че, когато става въпрос за дигитална реклама, креативността трябва да бъде безгранична. На теория издателят трябва да може да разграничи радикално своя медиен комплект от други издатели, за да спечели директни продажби и да осигури несравнимо въздействие и производителност на своите партньори. Но те не го правят - защото са били фокусирани върху това, което рекламата казва, че издателите трябва да правят, а не върху нещата, които те правят

Печене в „Интелигентност“ в кампаниите „Drive-to-Web“

Съвременната кампания „шофиране към мрежата“ е много повече от просто насочване на потребителите към свързана целева страница. Това е използването на технологиите и маркетинговия софтуер, който се развива непрекъснато, и разбирането как да се създават динамични и персонализирани кампании, които дават резултати от мрежата. Преместване във фокус Предимство, което притежава напреднала агенция като Hawthorne, е способността да се разглежда не само анализът, но и да се вземе предвид общото потребителско изживяване и ангажираност. Това е