Входящият маркетингов процес

Impact Branding & Design събра тази красива инфографика, Inbound Marketing Process, която обобщава входящия маркетингов процес в 6 стъпки. Входящият маркетинг е сложен процес - с много зависимости между каналите, така че не е лесно процесът да бъде опростен графично като този. Входящият маркетинг може да бъде много объркващ и монументален процес. Нашата цел е да го направим възможно най-опростено и да ви даде резултатите, които търсите

Вземане на решение за нови продукти, услуги или функции

Тази седмица получих Tuned In от Pragmatic Marketing. В момента съм около една трета от книгата и се наслаждавам. Има много практически примери за това как бизнес снизходителността ги е повела по пътя на лошите решения, тъй като те не са били „настроени“ към своите перспективи. Като не разбраха от какво се нуждаят техните перспективи, компаниите пускаха продукти, услуги или функции, които бяха смрадливи. С появата на