Съавтори на публикации в WordPress

Когато всички ни помолят да направим нещо малко по-различно с нашия блог, ние никога не отговаряме с „Не мога да го направя.“. Ние правим много разработки на WordPress и сме постоянно впечатлени от броя на наличните инструменти, за да свършим работата. Вчера беше гостуваща публикация за популяризиране на събития със социалните медии ... стикерът беше, че това е публикация в съавторство в блога! И успяхме да го направим! Не беше това

Защо няма интензивна дискусия?

В блока има ново дете от страна на коментарите, Intense Debate. Предпоставката на услугата е изключителна - осигурете централно хранилище за проследяване на коментарите на вашите посетители, разширете коментара извън блога си и осигурете много богат интерфейс за показване на коментарите. Има само един недостатък на услугата, който я прави неизползваема ... коментарите се зареждат чрез JavaScript, нещо, което търсачките няма