Разбиране на генерирането на търсене срещу генерирането на олово

генериране на търсене срещу олово поколение.png

Маркетолозите често обменят термините генериране на търсене (gen Gen) за генериране на олово (gen gen), но те не са същите стратегии. Компаниите със специализирани търговски екипи могат да прилагат и двете стратегии едновременно. Компаниите често имат екип за входящи продажби да отговорим на търсене генерирани заявки за продажби и екипи за изходящи продажби да се ангажират с тези потенциални клиенти, генерирани чрез олово генериращи дейности.

Ако преобразуването може да се приложи онлайн без взаимодействие с компанията, генерирането на търсене е от решаващо значение за повишаване на осведомеността, доверието и авторитета с вашите продукти и услуги. Ако вашето преобразуване изисква взаимодействие с продажбите, договаряне или по-дълги цикли на продажби, генерирането на потенциални клиенти е от решаващо значение за насочване и придобиване на квалифицирани клиенти за продажби, подхранвани докрай.

Какво е генериране на търсене

Генерирането на търсене стимулира осведомеността и интереса към продуктите и услугите на компанията. Целта е да карам затворен бизнес с минимално взаимодействие с потребителя или бизнеса, който привличате.

В случай на генериране на търсене, може да сте по-агресивни в насочването на потенциалния клиент през цикъла на продажбите и да ги насочите директно към конверсията.

Какво е генериране на олово

Генерирането на олово стимулира интереса или разследването към продукти или услуги. Целта е събиране на квалифицирани връзки за изграждане на взаимоотношения и подхранване до затваряне като клиент.

Когато внедрявате стратегии за генериране на олово, може да сте по-агресивни в събирането на информация за контакт, така че да можете да изградите доверие и да се ангажирате с потенциалния клиент с течение на времето. Разбира се, вие също не искате да прекъсвате или забавяте интереса на потенциалния клиент да затвори бизнеса с вас. Олово точкуване е от решаващо значение - разбирането дали оловото е идеално, има ли наличен бюджет, е близо до решение за покупка. По-дългите цикли на продажби, многоетапните ангажименти и корпоративните продажби изискват стратегия и процес за генериране на олово.

Процесът може да бъде много сходен, а тактиките дори могат да бъдат идентични между двете стратегии. Например, все още мога агресивно да преследвам стратегии за търсене, социални и PR за изграждане на информираност и стимулиране на търсенето или възможните клиенти. Мога да разработя инфографика или бяла книга, която да помогне за подхранването на потенциален клиент или да насърчи решението за покупка. Ако обаче се опитвам да генерирам потенциални клиенти, мога да поставя по-голям акцент върху експертизата на компанията и как установяването на връзка между двете в дългосрочен план би било страхотно стратегически.

Успехът или измерването обаче може да се различават между двете стратегии. За генериране на търсене, Може да съм по-фокусиран върху обхвата на моя маркетинг и получените реализации. За олово поколение, Може да съм по-фокусиран върху количеството квалифицирани клиенти за продажби. Въпреки че екипът по маркетинг може да носи отговорност за която и да е от стратегиите, това е екипът по продажбите, който отговаря за затварянето на бизнеса със стратегия за генериране на олово. Маркетинговият екип просто отговаря за количеството и качеството на предадените потенциални клиенти.

Генериране на търсене

Един коментар

  1. 1

Какво мислите?

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните за коментарите ви.