5 основни неща за оптимизиране на автоматизацията на маркетинга

За много търговци обещанието за решения за автоматизация на маркетинга изглежда непостижимо. Те са твърде скъпи или твърде сложни за учене. Развих тези митове и редица други в „Манифестът за модерен маркетинг“ на OutMarket. Днес искам да разсея още един мит: автоматизацията на маркетинга е сребърна стрела. Внедряването на софтуер за автоматизация няма автоматично да увеличи ангажираността и конверсиите. За да постигнат тези резултати, търговците трябва да оптимизират както своята маркетингова автоматизация, така и комуникациите. Оптимизацията може да се разглежда като