DAM: Какво представлява управлението на цифрови активи?

Управлението на цифровите активи (DAM) се състои от управленски задачи и решения, свързани с поглъщането, анотирането, каталогизирането, съхранението, извличането и разпространението на цифрови активи. Цифровите фотографии, анимации, видеоклипове и музика илюстрират целевите области на управлението на медийните активи (подкатегория DAM). Трудно е да се обоснове управлението на цифровите активи, без да изглежда, че безмилостно заявява очевидното. Например: маркетингът днес силно зависи от цифровите медии. А времето е пари. Така че търговците трябва да харчат толкова