Защо малките промени в маркетинговите промоции на CPG могат да доведат до големи резултати

Секторът на потребителските стоки е пространство, където големите инвестиции и голямата променливост често водят до големи промени в името на ефективността и рентабилността. Индустриални гиганти като Unilever, Coca-Cola и Nestle наскоро обявиха реорганизация и преструктуриране, за да стимулират растежа и спестяването на разходи, докато по-малките производители на потребителски стоки биват приветствани като пъргави, иновативни партийни катастрофи, които изпитват значителен успех и внимание. В резултат на това инвестициите в стратегии за управление на приходите, които могат да повлияят на крайния резултат