Интегриране на дигиталния маркетинг във вашето спонсорство

Маркетинговото спонсорство представлява значителна стойност извън видимостта на марката и трафика на уебсайта. Днес усъвършенстваните търговци се стремят да извлекат максимума от спонсорството и един от начините за това е да се възползват от предимствата на оптимизацията за търсачки. За да подобрите маркетинговото спонсорство със SEO, трябва да идентифицирате различните налични видове спонсорство и ключовите критерии, необходими за анализ на стойността на SEO. Традиционни медии - Печат, телевизия, радио Спонсорството чрез традиционни медии обикновено идва