Възходът на осиновяването на дигитален портфейл по време на пандемията

Очаква се размерът на глобалния пазар на цифрови разплащания да достигне от 79.3 милиарда щатски долара през 2020 г. до 154.1 милиарда щатски долара до 2025 г. при сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 14.2%. MarketsandMarkets В ретроспекция нямаме причина да се съмняваме в този брой. Ако не друго, ако държим под внимание настоящата коронавирусна криза, растежът и приемането ще се ускорят. Вирус или никакъв вирус, нарастването на безконтактните плащания вече беше тук. Тъй като портфейлите на смартфоните лъжат