Създаване на цифрова пътна карта за бизнес с бъдеще

Тим Дънкан, водещ ръст на продукта в Bottle Rocket, обсъжда ползата от създаването на обща дигитална визия в рамките на една компания и как бизнесът може да стане по-пъргав в адаптирането към текущата промяна на цифровия пазар.