Как да създадете Snapchat реклама

През последните няколко години Snapchat нарасна до над 100 милиона по целия свят с над 10 милиарда видеоклипове, гледани на ден. С толкова огромно количество последователи в това приложение ежедневно е изненадващо, че компании и рекламодатели се стичат към Snapchat, за да рекламират на своите целеви пазари. Понастоящем Millennials представляват 70% от всички потребители на Snapchat.