Infer Net New Leads: Определете и изпратете най-добрите потенциални клиенти в Salesforce

Бизнесът се бори да интерпретира планини от данни за своите клиенти и какво ги мотивира. Почти невъзможно е да видим гората от дърветата, когато хората са съсредоточени върху тяхната система за запис срещу извличане на полезна информация от всички сигнали в различни системи като Salesforce, Marketo и Google Analytics, както и неструктурирани източници от мрежата. Малко компании разполагат с ресурси или опит да добиват своите данни и да прилагат анализи, които определят