Маркетингови данни: Ключът към открояването през 2021 г. и след това

В днешно време няма оправдание да не знаете на кого да продавате вашите продукти и услуги и какво искат вашите клиенти. С появата на маркетингови бази данни и други управлявани от данните технологии отминаха дните на нецеленасочен, неселектиран и общ маркетинг. Кратка историческа перспектива Преди 1995 г. маркетингът се извършваше предимно чрез поща и реклама. След 1995 г., с появата на имейл технологиите, маркетингът стана малко по-специфичен. То